• 5 سال پیش

  • 55

  • 25:27

سوء رفتار بازار - فصل اول (ریسک، تخریب ریسک و پاداش ریسک)

یاور مشیرفر
1
1
0

سوء رفتار بازار - فصل اول (ریسک، تخریب ریسک و پاداش ریسک)

یاور مشیرفر
  • 25:27

  • 55

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این فصل مندل برویت از مشکلات نگاه سنتی به بازار بورس می گوید و هم چنین از ضعف تئوری های فاندامنتال و تکنیکال در تحلیل روندهای بازارهای مالی و بورس. توصیه من همواره مراجعه به خود متن کتاب و بررسی دقیق مثال های نویسنده است. The Misbahviour of the Markets Mandlebroit

با صدای
یاور مشیرفر

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads