• 6 سال پیش

  • 70

  • 20:04

رادیو کتاب: عصر توسعه پایدار

یاور مشیرفر
1
1
0

رادیو کتاب: عصر توسعه پایدار

یاور مشیرفر
  • 20:04

  • 70

  • 6 سال پیش

توضیحات
کتاب عصر توسعه پایدار نوشته دکتر جفری ساکس به صورت خلاصه صوتی و فهم گوینده از آن

با صدای
یاور مشیرفر

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads