• 6 سال پیش

  • 31

  • 19:07

سوء رفتار بازار

یاور مشیرفر
5
5
0

سوء رفتار بازار

یاور مشیرفر
  • 19:07

  • 31

  • 6 سال پیش

توضیحات
سوء رفتار بازار اثر مندل برویت در مورد رفتارهای مخرب بازارهای بورس و مالی چکیده کتاب

با صدای
یاور مشیرفر

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads