• 1 سال پیش

  • 231

  • 08:39

اپیزود دهم شفاکست

لیمفوپاد
0
0
0

اپیزود دهم شفاکست

لیمفوپاد
  • 08:39

  • 231

  • 1 سال پیش

توضیحات

این قسمت شفا کنار ماست با یک اپیزود جدید از هاریسون پادکلاس.

آدنوزین و علامت قورباغه

اسپانسر این اپیزود: مجموعه گروه آموزش پزشکی مهر، مجموعه تخصصی المپیاد های آموزش پزشکی


با صدای
مهزیار
شفا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads