• 1 سال پیش

  • 437

  • 17:21

اپیزود سوم زوم کست

لیمفوپاد
0
0
0

اپیزود سوم زوم کست

لیمفوپاد
  • 17:21

  • 437

  • 1 سال پیش

توضیحات

این اپیزود:

1- چرا نقص آنزیم G6PD بیشترین آسیب رو به گلبول های قرمز می زنه؟

2- چگونه NADPH از سلول در مقابل رادیکال ها ی آزاد محافظت میکنه؟

3- نقش ویتامین ب9 و ب12 در سنتز DNA و علت ماکروسیتیک شدن RBC ها در کمبود این ویتامین چیه؟


اسپانسر این قسمت، مجموعه پزشکی دکترآباد


با صدای
زوم_کست
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads