• 1 سال پیش

  • 633

  • 25:12

اپیزود بیستم و ششم

لیمفوپاد
0
0
0

اپیزود بیستم و ششم

لیمفوپاد
  • 25:12

  • 633

  • 1 سال پیش

توضیحات

اپیزود بیست و ششم لیمفوپاد، یک پادکست پزشکی!

آقای مسن با شکایت سرفه از چهار هفته ی گذشته و آنوری

اسپانسر این قسمت از لیمفوپاد:

مجموعه ی گوشی پزشکی تهران لیتمن


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads