• 1 سال پیش

  • 454

  • 19:08

اپیزود بیست و هفتم

لیمفوپاد
0
0
0

اپیزود بیست و هفتم

لیمفوپاد
  • 19:08

  • 454

  • 1 سال پیش

توضیحات

این اپیزود آقای 57 ساله با شکایت بی حسی و درد اطراف ناف با انتشار به کشاله ی ران

اسپانسر ما مجموعه ی پزشکی دکترآباد


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads