• 1 سال پیش

  • 330

  • 09:11

(۱۰) خداوند را ببخشید- نیایش و سپاسگزاری

رادیو اَزی|radioaazii
1
1
0

(۱۰) خداوند را ببخشید- نیایش و سپاسگزاری

رادیو اَزی|radioaazii
  • 09:11

  • 330

  • 1 سال پیش

توضیحات

با خداوند حرف میزنیم از مشکلات و موانع و دردهایمان میگوییم خشم خود را ابراز می کنیم و در نهایت اینبار ما خداوند را میبخشیم تا به آرامش برسیم.

برداشتی آزاد از کتاب چگونه خود با عظمتی بسازیم و کتاب پاکسازی آگاهی در بیست و یک روز از خانم دبی فورد. شعر اول از كـــارودردريـــان شعر پایانی از سهراب سپهری


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads