• 7 ماه پیش

  • 177

  • 02:55

(۶) نیایشی برای شفای قلب و پذیرش خود

رادیو اَزی|radioaazii
0
0
0

(۶) نیایشی برای شفای قلب و پذیرش خود

رادیو اَزی|radioaazii
  • 02:55

  • 177

  • 7 ماه پیش

توضیحات

عزیزانم دروود …. باهم به نیرویی برتر و قدرتمند متصل میشویم ، شفای قلبهایمان را صدا میزنیم و برای پذیرش خود ناکامل اما دوست داشتنی مان دعا می کنیم

با خدای خود حرف بزنیم و اسمش هرچه دوست داریم باشد مهم نیست مناجات یا نیایش یا دعا یا مانترا یا هر نام و نشانی …


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads