• 1 سال پیش

  • 334

  • 02:41

(۱) نیایش و سپاسگزاری

رادیو اَزی|radioaazii
1
1
0

(۱) نیایش و سپاسگزاری

رادیو اَزی|radioaazii
  • 02:41

  • 334

  • 1 سال پیش

توضیحات

اول دفتر به نام ایزد دانا

با خدای خود حرف بزنیم و اسمش هرچه دوست داریم باشد مهم نیست مناجات یا نیایش یا دعا یا مانترا یا هر نام و نشانی …

باشد که با نیروی مطلق هستی ارتباط بگیریم


با صدای
اَزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads