• 1 سال پیش

  • 134

  • 14:56

16- سندروم ایمپاستر (حس شک و ناامیدی در عکاسان)

پیکسوکست(کانال عکاسی)
0
توضیحات

اگر به توانایی هات شک داری و ناامید شدی، بدون تنها نیستی...


با صدای
فرشاد شیخ زاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads