• 1 سال پیش

  • 31

  • 00:54

بنت‌نبی

ذهن زیبا
0
0
0

بنت‌نبی

ذهن زیبا
  • 00:54

  • 31

  • 1 سال پیش

توضیحات

بنت نبی شعری زیبا و آئینی در قالب نو به قلم

سید صالح فتوحی در وصف بانوی دو گیتی حضرت فاطمه (س) می باشد_ شاعر: سید‌صالح‌فتوحی | گوینده: آرام


با صدای
آرام
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز