• 1 سال پیش

  • 13

  • 01:49

شاعر‌عاشق

ذهن زیبا
0
0
0

شاعر‌عاشق

ذهن زیبا
  • 01:49

  • 13

  • 1 سال پیش

توضیحات

شاعر:


پدیده‌احمدی


اجرا:


پریناز‌فرخنده‌کلام


مرضیه‌توسلی


تنظیم ومیکس:


سعیدزاهدی


تهیه شده در :


گروه‌هنری_صدای‌دل


با صدای
مرضیه توسلی
پریناز فرخنده کلام
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز