• 1 سال پیش

  • 22

  • 02:25

آدمها شبیه نقاشین

ذهن زیبا
0
0
0

آدمها شبیه نقاشین

ذهن زیبا
  • 02:25

  • 22

  • 1 سال پیش

توضیحات

آدمها شبیه نقاشین"


نویسنده :


اعظم_ملک_پور


گویندگان :


سعیده_احمدی


سحر_شعاعی


سعید_زاهدیتنظیم ومیکس :


سعید_زاهدی


تهیه شده در:


گروه‌هنری_صدای‌دل


با صدای
سعید زاهدی
سحر شعاعی
سعیده احمدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز