• 1 سال پیش

  • 34

  • 01:24

رسول‌الله

ذهن زیبا
0
0
0

رسول‌الله

ذهن زیبا
  • 01:24

  • 34

  • 1 سال پیش

توضیحات

رسول الله شعری زیبا و آئینی در قالب نو به قلم

سید صالح فتوحی در وصف پیامبر خوبی ها حضرت محمد (ص) می باشد_ شاعر: سید صالح فتوحی | گوینده: آرام


با صدای
آرام
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز