• 1 سال پیش

  • 155

  • 22:57

دور دنیا در سی‌هزار کلمه

چوق الف
0
0
0

دور دنیا در سی‌هزار کلمه

چوق الف
  • 22:57

  • 155

  • 1 سال پیش

توضیحات

معرفی تازه‌های خانواده‌ی فرهنگی چشمه:

کتاب‌های مجموعه‌ی برج بابل . این مجموعه عمدتا به انتشار آثار داستانی غیرانگلیسی‌زبان اختصاص دارد و تا کنون از ادبیات حوزه‌های بلوک شرق، اسکاندیناوی، آسیای شرقی، ادبیات روس زبان و آمریکای جنوبی کتاب منتشر کرده است


با صدای
مائده مرتضوی
محمدرضا فرزاد
خاطره کرد کریمی
نیما منصوریان
رامین ناصرنصیر

رده سنی
محتوای تمیز