• 1 سال پیش

  • 85

  • 21:49

پوکه‌ی قلب‌های شلیک شده

چوق الف
0
0
0

پوکه‌ی قلب‌های شلیک شده

چوق الف
  • 21:49

  • 85

  • 1 سال پیش

توضیحات

آنچه در اپیزود نهم می‌شنوید

معرفی تازه‌های نشرچشمه، گیلگمش، چرخ، کتاب چ و رادیوگوشه

معرفی ویکتور خارا و کتاب آکورد آزادی، تحلیل درون‌مایه‌های آثار ایان رید و معرفی رمان غریبه، فقر در ادبیات، معرفی رمان آرزوهای کوچک ، و تازه‌های کتاب صوتی از رادیو گوشه: شاهین مالت و زنده‌باد زندگیبا صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads