• 5 ماه پیش

  • 34

  • 22:27

قصه‌ی ما مردم

چوق الف
0
0
0

قصه‌ی ما مردم

چوق الف
  • 22:27

  • 34

  • 5 ماه پیش

توضیحات

چرا باید داستان معاصر فارسی را خواند؟

معرفی رمان‌ها و مجموعه‌داستان‌های فارسی اخیرنشرچشمه با صدای نویسندگان


معرفی کتاب‌های: آمار دقیق مرده‌ها نوشته‌ی آیین نوروزی، خون خرگوش نوشته‌ی رضا زنگی‌آبادی، سخت‌پوست به قلم ساناز اسدی، خون در رگ رویا نیست به قلم مهدی اسدزاده و خوانش بخش‌هایی از کتاب رویا نوشته‌ی مجید غرویshenoto-ads
shenoto-ads