• 9 ماه پیش

  • 106

  • 16:46

دعوت به تماشای دوزخ

چوق الف
1
1
0

دعوت به تماشای دوزخ

چوق الف
  • 16:46

  • 106

  • 9 ماه پیش

توضیحات

:معرفی کتاب‌های

درباره‌ی شر از تری ایگلتون

نه مثل هر روز به قلم فرهاد حسن زاده

آقای سناریست از نشر گیلگمش

و تازه‌های کتاب صوتی؛ خانه ادریسی‌ها با صدای سلمی الهی (دختر غزاله علیزاده)با صدای

رده سنی
محتوای تمیز