• 8 ماه پیش

  • 614

  • 01:05:22

اپیزود هفتادوپنجم - نقش دولت در تحول صنعتی - از زئیر تا ژاپن

دغدغه ایران
1
1
1

اپیزود هفتادوپنجم - نقش دولت در تحول صنعتی - از زئیر تا ژاپن

دغدغه ایران
  • 01:05:22

  • 614

  • 8 ماه پیش

توضیحات

اپیزود هفتادوپنجم پادکست دغدغه ایران

 

نقش دولت در تحول صنعتی: از زئیر تا ژاپن

 

نقش دولت در توسعه و صنعتی‌شدن از اوایل دهه 1980 تحلیل و در ادبیات توسعه بر آن تأکید شده است. پیتر اوانز در کتاب «توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی» (1380) مدعی است دولت‌ها تحت شرایط خاصی می‌توانند به توسعه کمک کنند. مفهوم محوری او «خودگردانی متکی به جامعه» است و در این اپیزود ارزیابی او از دولت و توسعه صنعتی در زئیر، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، برزیل و هندوستان بررسی می‌شود. کتاب را انتشارات طرح نو در 476 صفحه با ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر منتشر کرده است. قسمت‌های اول و دوم شرح این کتاب در اپیزود‌های 70 و 74 ارائه شده است


حمایت از پادکست

https://hamibash.com/dirancast

 

ضبط این اپیزود در استودیوی مؤسسه نیکوکاری رعد انجام شده است.

https://raad-charity.org


Email: dirancast@gmail.com

 

گوینده: محمد فاضلی

امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه

گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین

                 

تاریخ انتشار

دی هزار و چهارصدویک


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads