• 1 سال پیش

  • 889

  • 01:02:58

اپیزود شصت‌وپنج - چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ تاریخ نهادهای فراگیر در غرب

دغدغه ایران
5
5
0

اپیزود شصت‌وپنج - چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ تاریخ نهادهای فراگیر در غرب

دغدغه ایران
  • 01:02:58

  • 889

  • 1 سال پیش

توضیحات
اپیزود شصت‌وپنجم پادکست دغدغه ایران چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ تاریخ نهادهای فراگیر در غرب چرا برخی کشورها توسعه‌یافته و ثروتمندند و برخی دیگر توسعه‌نیافته و فقیر؟ آیا تفاوت‌های کشورها از نظر جغرافیا، اقلیم، فرهنگ یا دانایی و نادانی حکمرانان‌شان می‌تواند توضیح‌دهنده تفاوت سطح توسعه‌یافتگی باشد؟ دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب ستایش‌شده «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر» ماهیت استثماری یا فراگیر بودن نهادهای اقتصادی و مطلقه یا کثرت‌گرا بودن نهادهای سیاسی را تعیین‌کننده وضعیت توسعه کشورها می‌دانند. این اپیزود شرح تاریخ توسعه نهادهای فراگیر در آمریکا، استرالیا، فرانسه و ژاپن؛ از بین رفتن نهادهای فراگیر در ونیز و افول این جمهوری؛ و ناکامی اسپانیا در ایجاد نهادهای فراگیر و افول امپراطوری اسپانیاست. حمایت از پادکست حامی‌باش https://hamibash.com/dirancast موسیقی آغازین قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی موسیقی متن Scott Buckley – Felicity Yasumu - Repressed Emotions Various Artists - Good Condition 18th Century Music Exodus Music and Sound - Eternal Flame Blades of mights Accordion Café Trio - That's Amore Pablo Sainz-Villegas - Asturias (Leyenda) Email: [email protected] گوینده: محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار مرداد هزار و چهارصدویک

با صدای
محمد فاضلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads