• 1 سال پیش

  • 617

  • 54:52

اپیزود شصت‌ودو: توسعه‌ به‌مثابه توانمندسازی حکومت – اختیار بگیر

دغدغه ایران
4
4
0

اپیزود شصت‌ودو: توسعه‌ به‌مثابه توانمندسازی حکومت – اختیار بگیر

دغدغه ایران
  • 54:52

  • 617

  • 1 سال پیش

توضیحات
اپیزود شصت‌ودوم پادکست دغدغه ایران توسعه‌ به‌مثابه توانمندسازی حکومت – اختیار بگیر کتاب «توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت» بعد از آسیب‌شناسی سازمان‌ها در کشورهای در حال توسعه، از رویکرد «مسأله‌محوری تکرارشونده انطباق‌پذیر» (متا) یا «انطباق‌پذیری تکرارشونده مسأله‌محور» (اتم) برای ظرفیت‌سازی در سازمان‌ها و حکومت ناتوان حمایت می‌کند. گام‌های اول تا سوم رویکرد متا در اپیزودهای 60 و 61 تشریح شده است. اپیزود 62 کسب اختیارات برای اصلاح‌گری و هم‌چنین نمونه‌ای از به‌کارگیری این رویکرد در ایران را تشریح می‌کند. بخشی از این اپیزود نیز به ذکر مصادیقی از کاربست رویکرد متا اختصاص دارد. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه https://iran-bssc.ir برنامه ساخت توانمندی حکومت در دانشگاه هاروارد https://bsc.cid.harvard.edu حمایت از پادکست حامی‌باش https://hamibash.com/dirancast صفحه اینستاگرام پادکست https://www.instagram.com/dirancast خرید با تخفیف 30 درصد کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت https://b2n.ir/diran کد تخفیف: diran Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار تیر هزار و چهارصدویک

shenoto-ads
shenoto-ads