• 1 سال پیش

  • 815

  • 01:08:40

اپیزود شصت‌وشش پادکست دغدغه ایران

دغدغه ایران
3
3
0

اپیزود شصت‌وشش پادکست دغدغه ایران

دغدغه ایران
  • 01:08:40

  • 815

  • 1 سال پیش

توضیحات
چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ نهادهای استثماری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین چرا برخی کشورها توسعه‌یافته و ثروتمندند و برخی دیگر توسعه‌نیافته و فقیر؟ آیا تفاوت‌های کشورها از نظر جغرافیا، اقلیم، فرهنگ یا دانایی و نادانی حکمرانان‌شان می‌تواند توضیح‌دهنده تفاوت سطح توسعه‌یافتگی باشد؟ دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب ستایش‌شده «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر» ماهیت استثماری یا فراگیر بودن نهادهای اقتصادی و مطلقه یا کثرت‌گرا بودن نهادهای سیاسی را تعیین‌کننده وضعیت توسعه کشورها می‌دانند. این اپیزود تاریخ توسعه را در آمریکای لاتین، آفریقا، روسیه و چین بررسی می‌کند. هم‌چنین انتقادات بر این کتاب نیز تشریح می‌شود. حمایت از پادکست حامی‌باش https://hamibash.com/dirancast موسیقی آغازین قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی موسیقی متن Scott Buckley – Felicity Yasumu - Repressed Emotions Various Artists - Good Condition Exodus Music and Sound - Eternal Flame Hereafter - Late Night Drives TienYinMen - Morning Class Leo Rojas - Iko Iko One Hour of Soviet Red Army Music Traditional African Music Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلی امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشار مرداد هزار و چهارصدویک

shenoto-ads
shenoto-ads