• 1 سال پیش

  • 3.3K

  • 01:10:18

اپیزود هفتادویک - جامعه‌شناسی اعتراض در ایران امروز

دغدغه ایران
6
6
2

اپیزود هفتادویک - جامعه‌شناسی اعتراض در ایران امروز

دغدغه ایران
  • 01:10:18

  • 3.3K

  • 1 سال پیش

توضیحات

اپیزود هفتادویکم پادکست دغدغه ایران

 

جامعه‌شناسی اعتراض در ایران امروز

 

اعتراض اجتماعی در شهرهای مختلف و در مدت قریب به دو هفته، بعد از مرگ مهسا امینی، این پرسش را پیش کشید که جامعه ایران چرا معترض است و چرا اعتراض‌ها به سرعت تند می‌شوند؟ محمد فاضلی در این اپیزود ضمن آن‌که چرایی جنبشی و اعتراضی بودن جامعه ایران را شرح می‌دهد، راهکارهای مواجهه با این مسأله و تعدیل/حل آن‌ها را نیز برشمرده است


حمایت از پادکست


گوینده: محمد فاضلی

امور فنی و صوت: مرتضی مشیری خواه

گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین
shenoto-ads
shenoto-ads