• 8 ماه پیش

  • 28

  • 39:24

فصل۵ کتاب اعتماد به نفس

هنر تغییر ۱
0
0
0

فصل۵ کتاب اعتماد به نفس

هنر تغییر ۱
  • 39:24

  • 28

  • 8 ماه پیش

توضیحات

سه نوع اعتمادبه نفس احساسی و رفتاری و معنوی در تمام ابعاد زندگی ما تاثیر داشته و اگاهی از نحوه تقویت آنها در بهبود عملکرد ما تاثیردارد.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads