• 8 ماه پیش

  • 26

  • 25:32

فصل۳ کتاب اعتمادبه نفس

هنر تغییر ۱
0
0
0

فصل۳ کتاب اعتمادبه نفس

هنر تغییر ۱
  • 25:32

  • 26

  • 8 ماه پیش

توضیحات

آیا رویاهای خود را محدود می کنیدو به آرزوهای کوچک بسنده می کنید؟

آیا دوست دارید اعتمادبه نفس خود را افزایش دهید؟

می خواهید بدانید تفاوت منیت و اعتمادبه نفس در چیست

پس با این فصل همراه شو


با صدای
زهرا صفائی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads