• 8 ماه پیش

  • 22

  • 17:08

فصل۴کتاب اعنمادبه نفس

هنر تغییر ۱
1
1
0

فصل۴کتاب اعنمادبه نفس

هنر تغییر ۱
  • 17:08

  • 22

  • 8 ماه پیش

توضیحات

دلایلی وجود دارد که برخی افراد ترجیح می‌دهند در حالت کمبود اعتماد به نفس بمانند و از منافع آن بهره مند گردند از این رو رهایی از کمبود اعتمادبه نفس برای آنها مشکل میشود


با صدای
زهرا صفائی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads