• 1 سال پیش

  • 29

  • 25:02

کودکان بی سرپرست

اختیاریه
1
1
0

کودکان بی سرپرست

اختیاریه
  • 25:02

  • 29

  • 1 سال پیش

توضیحات
  1. مهبد در یک نگاه…

خیریه بهشت فرهیختگان فردای تهران در مهر ماه ۱۳۹۷ در سازمان بهزیستی کشور با هدف تاسیس مرکز شبانه‌ روزی نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بهزیستی به ثبت رسید و پس از آن شبه خانواده مهبد از مرداد ۱۳۹۸ شروع به کار کرد.

مهبد در کنار شما همیارانش، مجموعه ایست که با عشق، برای فراهم کردن زندگی ای خوب و سالم برای کودکانی که از داشتن خانواده محروم هستند تلاش میکند.

کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست تا ۶ سالگی در مراکز شیرخوارگاه نگهداری می شوند و تعدادی از آنها به خانواده هایی که صلاحیت لازم از نظر بهزیستی را دارند به عنوان فرزند خوانده واگذار می شوند.

این تعداد بسیار کم بوده و تعداد زیادی از کودکان پس از این سن وارد مراکز شبه خانواده میشوند که توسط خیریه هایی که با مجوز رسمی از بهزیستی تاسیس شده اند،مدیریت میشوند و از آن پس مسئولیت قانونی این کودکان به چنین مراکزی سپرده می شود. مهبد یک شبه خانواده است.با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads