• 1 سال پیش

  • 41

  • 25:02

کودکان بی سرپرست

اختیاریه
1
توضیحات
  1. مهبد در یک نگاه…

خیریه بهشت فرهیختگان فردای تهران در مهر ماه ۱۳۹۷ در سازمان بهزیستی کشور با هدف تاسیس مرکز شبانه‌ روزی نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بهزیستی به ثبت رسید و پس از آن شبه خانواده مهبد از مرداد ۱۳۹۸ شروع به کار کرد.

مهبد در کنار شما همیارانش، مجموعه ایست که با عشق، برای فراهم کردن زندگی ای خوب و سالم برای کودکانی که از داشتن خانواده محروم هستند تلاش میکند.

کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست تا ۶ سالگی در مراکز شیرخوارگاه نگهداری می شوند و تعدادی از آنها به خانواده هایی که صلاحیت لازم از نظر بهزیستی را دارند به عنوان فرزند خوانده واگذار می شوند.

این تعداد بسیار کم بوده و تعداد زیادی از کودکان پس از این سن وارد مراکز شبه خانواده میشوند که توسط خیریه هایی که با مجوز رسمی از بهزیستی تاسیس شده اند،مدیریت میشوند و از آن پس مسئولیت قانونی این کودکان به چنین مراکزی سپرده می شود. مهبد یک شبه خانواده است.با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads