• 1 سال پیش

  • 77

  • 01:26:50

قسمت 62 - سیاق‌های 27 و 28

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
توضیحات

قسمت 62 - سیاق‌های 27 و 28


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads