• 3 روز پیش

  • 329

  • 24:26
تأملی بر مضمون رنج و رهایی - قسمت اول

تأملی بر مضمون رنج و رهایی - قسمت اول

رادیو سورا
0
تأملی بر مضمون رنج و رهایی - قسمت اول
  • 24:26

  • 329

  • 3 روز پیش

تأملی بر مضمون رنج و رهایی - قسمت اول

رادیو سورا
0

توضیحات

مضمون رنج و آلام بشری و امکان رهایی و گذر از آن‌ها همواره یکی از دغدغه‌های عمیق بشر بوده که از  دیرباز موضوع بحث در عرفان‌ها و فلسفه‌های مشرق زمین قرار گرفته‌ است، تا جایی که امروز نیز یکی از موضوعات مورد توجه در فلسفه‌های معاصر محسوب می‌شود.


در طی دو پادکست، تلاش "برزو قادری" بر این است که رویکرد حکمت‌های مشرق زمین بویژه نگرش‌های ودایی را در رابطه با مفهوم رنج  تا اندازه‌ای روشن سازد و سرنخ‌هایی کلیدی را برای تأمل و تعمق بر این مهم در اختیار شنونده قراردهد."مسأله ‌ی مهم اینست که علی‌رغم رشد چشمگیر تمدن علمی معاصر، برخی سوالات در رابطه با روان و ذهن بشر همچنان بدون پاسخ شایسته‌ای باقی مانده است".

برزو قادری


www.suryaa.ir

www.sourapublication.comبا صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads