• 3 ماه پیش

  • 407

  • 25:09
روانشناسی کاربردی یوگا - روانشناسی کاربردی یوگا_قسمت اول

روانشناسی کاربردی یوگا - روانشناسی کاربردی یوگا_قسمت اول

رادیو سورا
0
روانشناسی کاربردی یوگا - روانشناسی کاربردی یوگا_قسمت اول
  • 25:09

  • 407

  • 3 ماه پیش

روانشناسی کاربردی یوگا - روانشناسی کاربردی یوگا_قسمت اول

رادیو سورا
0

توضیحات
کتاب روانشناسی کاربردی یوگا از مجموعه کتاب‌های یوگا درمانی است که در مدرسه یوگا بیهار منتشر شده. این کتاب توسط فرهاد صدارت ترجمه و در نشر سورا به چاپ رسیده است.

با صدای
فرهاد صدارت

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads