• 2 هفته پیش

  • 304

  • 18:17
آیوریوگا - قسمت سوم

آیوریوگا - قسمت سوم

رادیو سورا
0
آیوریوگا - قسمت سوم
  • 18:17

  • 304

  • 2 هفته پیش

آیوریوگا - قسمت سوم

رادیو سورا
0

توضیحات

چگونه می‌توان از تمرینات یوگا در جهت احیای سلامتی و بسط آگاهی بهره‌مند شد؟با آگاهی از مبانی اولیه دانش‌های کهن ودایی، آیورودا و یوگا، می‌توان نسبت به احوال خود حساس شد و در جهت توسعه‌ی سلامتی و بسط آگاهی گام برداشت.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads