• 1 سال پیش

  • 1.1K

  • 18:17

آیوریوگا - قسمت سوم

رادیو سورا
0
0
0

آیوریوگا - قسمت سوم

رادیو سورا
  • 18:17

  • 1.1K

  • 1 سال پیش

توضیحات

چگونه می‌توان از تمرینات یوگا در جهت احیای سلامتی و بسط آگاهی بهره‌مند شد؟با آگاهی از مبانی اولیه دانش‌های کهن ودایی، آیورودا و یوگا، می‌توان نسبت به احوال خود حساس شد و در جهت توسعه‌ی سلامتی و بسط آگاهی گام برداشت.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads