• 1 سال پیش

  • 357

  • 41:04

روش دریانوردان

کاما | Comma
7
7
1

روش دریانوردان

کاما | Comma
  • 41:04

  • 357

  • 1 سال پیش

توضیحات

«روش دریانوردان» نوشته مارک دیواین مهارت­هایی رو برای رشد و بهبود زندگی به شما معرفی می­کنه. این مهارت­ها آمیخته­ای از روش دریانوردها در زندگی هستن که شما رو قادر می­سازن مثل یه «جنگجوی نخبه» فکر و عمل کنید. درس­های این کتاب دربارۀ رهبری و زندگی رو می تونید در کسب­وکار، زندگی شخصی و هر چالشی که ممکنه باهاش روبرو بشید به کار ببرید. مارک دیواین با ارائۀ مجموعه­ای از تمرین­ها و پرسش­ها در این کتاب به شما در رشد مهارت­های لازم کمک می­کنه. «روش دریانوردها» برای هر کسی که درجستجوی توسعۀ مهارت­های رهبری خودشه، کتابی لذتبخش و آموزشیه.با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads