• 1 سال پیش

  • 522

  • 08:02

پادکست 178: ارتباط رفتار خوابیدن و مشکلات سم

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست 178: ارتباط رفتار خوابیدن و مشکلات سم

رادیو آگرین تک
  • 08:02

  • 522

  • 1 سال پیش

توضیحات

لنگش یک بیماری دردناک است که اغلب به علت زخم های سم ایجاد می شود و شاخصی از کاهش رفاه گاوهای شیری است. دامدارها اغلب شیوع لنگش را در گله خود کمتر براورد می کنند و یا تشخیص می دهند، زیرا تشخیص لنگش در مزرعه کار چالش برانگیزی است. تشخیص لنگش نیاز به دقت، زمان، هزینه و نیروی انسانی دارد که همه این عوامل منجر به سخت شدن تشخیص لنگش می شود. بنابراین نیاز فراوانی به ساخت تجهیزاتی برای تشخیص سریع لنگش وجود دارد. لنگش بیماری هزینه بری است که عمدتا زمانی تشخیص داده می شود که تاثیر خود را بر کاهش اسایش و عملکرد دام گذاشته است. لنگش به عنوان سومین عامل خسارات اقتصادی در گله، پس از ورم پستان و عدم باروری یا به عنوان دومین عامل پس از ورم پستان که می تواند تولید گله را تحت تاثیر قرار دهد معرفی شده است. بعضی از محققین معتقد هستند اطلاعات اندکی در زمینه خسارات واقعی لنگش در دسترس است و همین امر در کنار عدم ارزیابی صحیح لنگش در دامداری توسط دامداران منجر به این شده که نسبت به ورم پستان تلاش کمتری برای کنترل آن در گله انجام شود.


با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads