• 1 سال پیش

  • 9.1K

  • 01:27:40

۷-۲: بلاکچین از زمین‌خاکی (سهیل نیکزاد : متخصص بلاک چین )

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
0
0
1

۷-۲: بلاکچین از زمین‌خاکی (سهیل نیکزاد : متخصص بلاک چین )

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
  • 01:27:40

  • 9.1K

  • 1 سال پیش

توضیحات

انتخابات بلاک چین در ایران

تحلیل فضای تجارت الکترونیکی ایران

گزارش فضای زود مصرف ها


با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
ایمان سرایی
سهیل نیکزاد
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads