• 1 سال پیش

  • 21

  • 26:40

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - امیر علی صبور

بیست تا سی
0
توضیحات

اپیزود هشتم: گفت‌وگو با امیر علی صبور، معاون برند با سلام، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
امیرعلی صبور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads