• 3 سال پیش

  • 56

  • 05:16

پادکست های معرفی کتاب - تسنیم یوسف زاده.شرورترین دختر مدرسه

نوشنو
3
3
0

پادکست های معرفی کتاب - تسنیم یوسف زاده.شرورترین دختر مدرسه

نوشنو
  • 05:16

  • 56

  • 3 سال پیش

توضیحات
دانش آموزان پایه نهم دبیرستان نورا به معرفی کتاب میپردازند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads