• 3 سال پیش

  • 26

  • 02:49

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی - فرمانده چقدر عربا عربا شده ای

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
1
1
0

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی - فرمانده چقدر عربا عربا شده ای

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
  • 02:49

  • 26

  • 3 سال پیش

توضیحات
نماهنگ های مختلف به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی وبسایت سرزمین آموزشی ملک سلیمانی سرزمین توسعه مهارت های فردی و کسب و کار www.soloteach.ir

shenoto-ads
shenoto-ads