• 2 سال پیش

  • 4

  • 03:21
سردار دلها حاج قاسم سلیمانی - تو مکن تهدیدم از کشتن- استاد علیرضا افتخاری

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی - تو مکن تهدیدم از کشتن- استاد علیرضا افتخاری

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
1
سردار دلها حاج قاسم سلیمانی - تو مکن تهدیدم از کشتن- استاد علیرضا افتخاری
1
0

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی - تو مکن تهدیدم از کشتن- استاد علیرضا افتخاری

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
  • 03:21

  • 4

  • 2 سال پیش

توضیحات
نماهنگ های مختلف به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی وبسایت سرزمین آموزشی ملک سلیمانی سرزمین توسعه مهارت های فردی و کسب و کار www.soloteach.ir

shenoto-ads
shenoto-ads