• 3 سال پیش

  • 90

  • 04:54

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی - حاج قاسم هنوز هم زنده است

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
4
4
0

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی - حاج قاسم هنوز هم زنده است

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
  • 04:54

  • 90

  • 3 سال پیش

توضیحات
نماهنگ های مختلف به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی وبسایت سرزمین آموزشی ملک سلیمانی سرزمین توسعه مهارت های فردی و کسب و کار www.soloteach.ir

shenoto-ads
shenoto-ads