• 3 سال پیش

  • 41

  • 09:53

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی - ای کشته دور از وطن - محمود کریمی

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
1
1
0

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی - ای کشته دور از وطن - محمود کریمی

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
  • 09:53

  • 41

  • 3 سال پیش

توضیحات
نماهنگ های مختلف به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی وبسایت سرزمین آموزشی ملک سلیمانی سرزمین توسعه مهارت های فردی و کسب و کار www.soloteach.ir

shenoto-ads
shenoto-ads