• 1 سال پیش

  • 11

  • 10:38
آلبوم موسیقی متن استفاده شده در پادکست های رشد تو - موزیک پس زمینه حماسی و انگیزشی اپیزود 19 پادکست رشد تو

آلبوم موسیقی متن استفاده شده در پادکست های رشد تو - موزیک پس زمینه حماسی و انگیزشی اپیزود 19 پادکست رشد تو

رشد تو
0
آلبوم موسیقی متن استفاده شده در پادکست های رشد تو - موزیک پس زمینه حماسی و انگیزشی اپیزود 19 پادکست رشد تو
  • 10:38

  • 11

  • 1 سال پیش

آلبوم موسیقی متن استفاده شده در پادکست های رشد تو - موزیک پس زمینه حماسی و انگیزشی اپیزود 19 پادکست رشد تو

رشد تو
0

توضیحات
در این آلبوم تمام موسیقی های خام استفاده شده در پادکست های رشد تو منتشر می شود و شما می توانید دسترسی داشته باشید. دوستان زیادی اسم آهنگ های استفاده شده در پادکست ها رو پرسیده بودند که در این قسمت تمام موزیک ها قرار داده می شود.

shenoto-ads
shenoto-ads