• 5 ماه پیش

  • 83

  • 01:00:56
1 ساعت آرامش با پلی لیست آهنگ های عاشقانه گیتار - 1 ساعت آرامش با پلی لیست آهنگ های عاشقانه گیتار

1 ساعت آرامش با پلی لیست آهنگ های عاشقانه گیتار - 1 ساعت آرامش با پلی لیست آهنگ های عاشقانه گیتار

رشد تو
2
1 ساعت آرامش با پلی لیست آهنگ های عاشقانه گیتار - 1 ساعت آرامش با پلی لیست آهنگ های عاشقانه گیتار
  • 01:00:56

  • 83

  • 5 ماه پیش

1 ساعت آرامش با پلی لیست آهنگ های عاشقانه گیتار - 1 ساعت آرامش با پلی لیست آهنگ های عاشقانه گیتار

رشد تو
2

توضیحات
گیتار یکی از ابزارهایی که که اون صدای آرام بخشش میتونه به خیلی از ما در مطالعه و ریلکس کردن کمک کنه ... پلی لیستی که امروز برای شما آماده کردم هم مناسب کتاب خوندن، ریلکس کردن، خوابیدن و آرامش است و می تونید یک ساعت آرامی و با موزیک های عاشقانه گیتار سپری کنید.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads