• 1 سال پیش

  • 1.3K

  • 00:46

30 دقیقه موسیقی که واکسن خواب عمیق شما است (نسخه دمو)

رشد تو
5
5
0

30 دقیقه موسیقی که واکسن خواب عمیق شما است (نسخه دمو)

رشد تو
  • 00:46

  • 1.3K

  • 1 سال پیش

توضیحات
بی خوابی مسئله ای است که در جامع رواج یافته است. روی تخت و این پهلو به اون پهلو شدن برای تجربه خوابی آرام... ولی ذهن شلوغ و پر مشغله و استرس و تمام افکار دقیقا قبل از خواب به ما هجوم می آورند و مانع تجربه خواب عمیق ما می شوند. با این داستان اگر هم خوابمان ببرد، صبح که از خواب بلند شویم، باز هم کسل هستیم، به شکلی که اصلا نخوابیده ایم. تمرکز ما باید از تمام تفکرات برداشته شود و چه بهتر از یک موسیقی، که برای این کار است. این موزیک و پلی می کنیم و چشمان خودمان را می بندیم و تمام تمرکزمان را روی این موسیقی می گذاریم و کم کم چشمان ما خسته و خوابمان می برد. شاید در پنج یا ده دقیقه و شاید بیشتر. فقط باید تمرکزتان روی این موسیقی باشد و دیگر تمام برای تهیه نسخه کامل می توانید از لینک زیر اقدام کنید. https://idpay.ir/aharshad/file/262078 ارتباط با من در اینستاگرام : @amhoseinar

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads