• 1 سال پیش

  • 1.0K

  • 01:01

1 ساعت آرامش با پلی لیست آهنگ های عاشقانه گیتار - نسخه دمو پلی لیست آهنگ های عاشقانه گیتار

رشد تو
0
0
0

1 ساعت آرامش با پلی لیست آهنگ های عاشقانه گیتار - نسخه دمو پلی لیست آهنگ های عاشقانه گیتار

رشد تو
  • 01:01

  • 1.0K

  • 1 سال پیش

توضیحات
گیتار یکی از ابزارهایی که که اون صدای آرام بخشش میتونه به خیلی از ما در مطالعه و ریلکس کردن کمک کنه ... پلی لیستی که امروز برای شما آماده کردم هم مناسب کتاب خوندن، ریلکس کردن، خوابیدن و آرامش است و می تونید یک ساعت آرامی و با موزیک های عاشقانه گیتار سپری کنید.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads