• 3 سال پیش

  • 448

  • 01:28

اصول و فنون مذاکره - Mozakere (14)

مهدی افیونی زاده
1
توضیحات
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

با صدای
مهدی افیونی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads