• 3 سال پیش

  • 705

  • 10:07

روز شمار قرن - سفر به کوچه‌های تاریخ؛ این‌بار سروقت جنگ جهانی دوم و حمله روس و انگليس به ايران رفته‌ايم و مقاومت حماسي سه مرزبان ايرانی در منطقه صفر مرزی جلفا

همشهری آوا
0
0
0

روز شمار قرن - سفر به کوچه‌های تاریخ؛ این‌بار سروقت جنگ جهانی دوم و حمله روس و انگليس به ايران رفته‌ايم و مقاومت حماسي سه مرزبان ايرانی در منطقه صفر مرزی جلفا

همشهری آوا
  • 10:07

  • 705

  • 3 سال پیش

توضیحات
بازخوانی مهمترين وقايع قرن چهاردهم شمسی

با صدای
عيسی محمدی
عيسی محمدی
عيسی محمدی
عيسی محمدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads