• 2 سال پیش

  • 0

  • 10:04
روز شمار قرن - سفر به كوچه‌های تاريخ؛ اين‌بار سراغ سيدمصطفي خميني، روحاني شناخته شده و فرزند امام رفته‌ايم كه غالباً نقشي كه داشته، در حاشيه قرار گرفته است

روز شمار قرن - سفر به كوچه‌های تاريخ؛ اين‌بار سراغ سيدمصطفي خميني، روحاني شناخته شده و فرزند امام رفته‌ايم كه غالباً نقشي كه داشته، در حاشيه قرار گرفته است

همشهری آوا
0
روز شمار قرن - سفر به كوچه‌های تاريخ؛ اين‌بار سراغ سيدمصطفي خميني، روحاني شناخته شده و فرزند امام رفته‌ايم كه غالباً نقشي كه داشته، در حاشيه قرار گرفته است
0
0

روز شمار قرن - سفر به كوچه‌های تاريخ؛ اين‌بار سراغ سيدمصطفي خميني، روحاني شناخته شده و فرزند امام رفته‌ايم كه غالباً نقشي كه داشته، در حاشيه قرار گرفته است

همشهری آوا
  • 10:04

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات
بازخوانی مهمترين وقايع قرن چهاردهم شمسی

با صدای
عيسی محمدی
عيسی محمدی
عيسی محمدی
عيسی محمدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads