• 3 سال پیش

  • 7

  • 01:48

جوان ایرانی سلام - هنرمندا کرونا نمی‌گیرن

رادیوتیش
0
0
0

جوان ایرانی سلام - هنرمندا کرونا نمی‌گیرن

رادیوتیش
  • 01:48

  • 7

  • 3 سال پیش

توضیحات
برنامه «جوان ایرانی سلام» پرشنونده‌ترین برنامه رادیوی صبحگاهی ایران است.

با صدای
فرورتیش رضوانیه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads