• 3 سال پیش

  • 43

  • 02:16

آیه سوم سوره فاتحه: الرحمن الرحیم - ۱۷. راز رسیدن به بزرگی در آیه دوم و سوم سوره فاتحه

إیاک نعبد
1
توضیحات
موضوعات این آلبوم: ۱۵. توحید ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات ۱۶. توجه به اسماء و صفات ۱۷. راز رسیدن به بزرگی در آیه دوم و سوم سوره فاتحه

با صدای
زکریا عطری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads